Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec


Kontakt

Zespół Szkół
w Strzelcach Krajeńskich
ul. Kościuszki 29
66-500 Strzelce Krajeńskie
Tel. (095)7631127
e-mail: liceumstrzelce@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Co o nas piszą

V ZJAZD ABSOLWENTÓW

facebook
Samorząd Szkolny
Heliosy
Ratajada
e-Twinning

 

 

Wrzesień

 

UWAGA!

13 września (wtorek) odbędą się spotkania organizacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół według następującego harmonogramu:

Klasy I
Godz. 16.45 -17.00 – aula – spotkanie z dyrekcją
Godz. 17.05 – 18.00 – spotkania z wychowawcami

Klasy II
Godz. 17.00 – 18.00 – spotkania z wychowawcami

Klasy III
Godz. 17.05 – 17.25 - aula – spotkanie z dyrekcją
Godz. 17.30 – 18.15– spotkania z wychowawcami

 

Spotkania z wychowawcami:

Klasy I
Ia – B. Cisowska – s.4
Ib – M. Jankowska – s. 29

Klasy II
IIa – D. Krzyszewska – s. 28
IIb – D. Rosińska – s. 24
IIc – J. Wala – s. 13

Klasy III
IIIa – B. Wrzos-Domoradzka – s. 25
IIIb – E. Ciąder – s. 5
IIIc – J. Fabiś – s. 15

 

Zaczynamy!!!

     Stało się. 1 września powitaliśmy w Zespole Szkół w Strzelcach Krajeńskich nowy rok szkolny 2016/17. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00. Gdy wybrzmiał hymn narodowy, pani dyrektor Wioletta Burdziak serdecznie powitała wszystkich uczniów, zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają naukę w naszym Rataju.    
Gośćmi uroczystości byli wicestarosta Bogusław Kierus i dyrektor PZEA Roman Cisowski. Tradycyjnie już przekazali stypendium starosty za bardzo dobre wyniki w nauce szkolnym prymusom. Tym razem z wyróżnienia cieszyły się Agata Hyży i Oliwia Naumowicz – obie z IIA. Przedstawiciele starostwa wręczyli też nagrodę specjalną – za szczególne osiągnięcia artystyczne. Otrzymał ją Jan Popis – tegoroczny maturzysta, absolwent naszej szkoły. Janek brawurowo zaśpiewał Pieśń Don Kichota z musicalu Człowiek z La Manchy, czym wprowadził wszystkich zgromadzonych w podniosły nastrój.
Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy przyrzekli, że czynem i słowem będą godnie reprezentowali szkołę i jej Patrona. Ślubowanie na sztandar szkoły złożyli też uczniowie klasy o profilu policyjno-strażackim.
Potem już tylko powitania, uśmiechy, spotkania z wychowawcami i... wszyscy z energią ruszamy w nowy rok szkolny!!!

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.”