Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec


Kontakt

Zespół Szkół
w Strzelcach Krajeńskich
ul. Kościuszki 29
66-500 Strzelce Krajeńskie
Tel. (095)7631127
e-mail: liceumstrzelce@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Co o nas piszą

V ZJAZD ABSOLWENTÓW

facebook
Heliosy
Ratajada
e-Twinning

 

 

lipiec

Uwaga!!!
Rekrutacja uzupełniająca

Liceum Ogólnokształcące im. Macieja Rataja
w Strzelcach Krajeńskich dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych.
Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły
(tel. 95 7631127).

 

Uwaga uczniowie przyjęci do klas I.


Prosimy wstrzymać się z kupnem podręczników do nauki języków obcych!
Wybór podręcznika będzie uzależniony od przydziału do grup językowych.
Nie kupujcie również podręczników do nauki religii, podręczniki udostępni szkoła.

Spis podręczników znajduje się tu : podręczniki do klas I.

 

Lipdub 2015

 

MATURA 2015


Matura 2015: język polski na poziomie podstawowym
 

Maturę z języka polskiego absolwenci zaczęli pisać o 9.00. Matura z języka polskiego jest obowiązkowym egzaminem w części pisemnej i w części ustnej dla wszystkich maturzystów. Na maturze z języka polskiego absolwenci piszą wypracowanie i rozwiązują część testową. Na wypełnienie arkusza maturalnego z języka polskiego mają aż 170 minut. Matura z języka polskiego, która zostanie oceniona na mniej niż 30 proc. jest egzaminem niezdanym i uniemożliwia zdobycie świadectwa dojrzałości w czerwcu.
Na maturze z języka polskiego pojawiła się analiza "Lalki" Prusa oraz interpretacja wiersza Elizabeth Bishop: "Ta jedna sztuka". Maturzyści mieli do przeczytania również dwa teksty. Jeden: o tendencjach i modzie w języku, oraz czy warto sięgać po nowe książki, czy lepiej wracac do starych. Pojawił się również fragment "Pana Taduesza" Adama Mickiewicza.

Matura 2015: matematyka na poziomie podstawowym

Matura z matematyki 2015 na poziomie podstawowym rozpoczęła się o godzinie 9. Egzamin rozszerzony z matematyki odbędzie się 8 maja
Uczniowie musieli zmierzyć się z zadanimi z układu równań oraz dodatnim ułamkiem nieskracalnym. Do jednego z najtrudniejszych zadań należało obliczenie pola powierzchni graniastosłupa czwaorokątnego prawidłowego. Na egzaminie maturalnym znalazły sie również zadania z prawdopodobieństwa, ciągów arytmetycznych i geometrycznych. Do przeprowadzenie były rownież dwa dowody: jeden z pola powierzchni, a drugi ze wzoru skróconego mnożenia.

Matura 2015: wybrany język obcy

Matura pisemna z jednego wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Abiturienci mogli zdecydować się na zdawanie egzaminu z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 120 minut. O godzinie 14:00 część maturzystów przystąpiła także do egzaminu na poziomie rozszerzonym, który trwał 150 minut.

Arkusz maturalny z języka angielskiego zawiera zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych. Na absolwentów czeka również zadanie wymagające napisania własnego tekstu zgodnie z wytycznymi uwzględnionymi w poleceniu.