Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec


Kontakt

Zespół Szkół
w Strzelcach Krajeńskich
ul. Kościuszki 29
66-500 Strzelce Krajeńskie
Tel. (095)7631127
e-mail: liceumstrzelce@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Co o nas piszą

V ZJAZD ABSOLWENTÓW

facebook
Heliosy
Ratajada
e-Twinning

 

 

Czerwiec

Uwaga!!!

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że dysponujemy wolnymi miejscami w klasach pierwszych Liceum Ogólnokształcącego.
Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły (tel. 95 7631127)

Komisja Rekrutacyjna

Uwaga!!!

Listy przydziału do grup językowych w klasach pierwszych zostaną wywieszone w szkole do dnia 11.07.2014r.
Informacji udziela również sekretariat szkoły (tel. 95 7631127).

 

 

Uwaga uczniowie

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/15
dostępny w zakładce Organizacja roku/podręczniki

 

 

PROMOCYJNE EGZAMINY POPRAWKOWE
W ZESPOLE SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
W SIERPNIU 2014

MATEMATYKA KL. I - 25.08. 2014  godz. 8:00 s. nr 5

MATEMATYKA KL. II i III – 27.08.2014 godz. 8:00 s. nr 5

HISTORIA, HIST. I SPOŁ. - 25.08. 2014  godz. 8:00 s. nr 13

J. POLSKI, BIOLOGIA, FIZYKA, J. NIEMIECKI, GEOGRAFIA, J. FRANCUSKI  – 26.08.2014 godz. 8:00
s. nr 6 (języki)
s. nr 15 (pozostałe przedm.)

Wszystkie egzaminy są pisemne i ustne.

 

 

Uwaga maturzyści!

Informuję, iż na stronie OKE w Poznaniu uruchomiono serwis dla absolwentów, który pozwala na dokładne zapoznanie się z własnymi wynikami uzyskanymi na egzaminie maturalnym 2014. Termin udostępnienia wyników – 27.06.2014 o godz. 12:00.

Aby poznać swoje dokładne wyniki i porównać je z osiągnięciami innych absolwentów ( w skali staninowej, która jest opisana w serwisie) należy założyć konto wg instrukcji podanej na stronie OKE.

Sposób postępowania: po wejściu na stronę www.oke.poznan.pl należy wybrać zakładkę „Uczniowie”, następnie „Chcę założyć konto”
i postępować zgodnie z instrukcją. Po zalogowaniu się 27.06.2014
o godz. 12:00 będzie można poznać szczegółowo swoje wyniki.

WYDAWANIE ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
będzie miało miejsce w auli
dn.27. 06. 2014 o godz. 12:00.

Przypominam, iż absolwenci, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu mają prawo do egzaminu poprawkowego pod warunkiem złożenia, do 4.07.2014, odpowiedniego oświadczenia (do odbioru w sekretariacie). Pisemne i ustne egzaminy poprawkowe odbędą się 26 sierpnia 2014. 

 

 


V ZJAZD ABSOLWENTÓW

W sobotę 7 czerwca odbyły się w Strzeleckim Ośrodku Kultury uroczyste obchody 50-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Macieja Rataja, połączone z V Zjazdem Absolwentów. Było dostojnie, odświętnie i wspominkowo.

Jak przystało na półwieczną historię szkoły, wspomnieniom nie było końca. Do odległego czasu zapisanego w pamięci sięgali w swoich wystąpieniach: pierwszy dyrektor strzeleckiego ogólniaka Edward Wiśniewski i wicewojewoda Jan Świrepo, którzy przypomnieli zebranym heroiczną niemalże „walkę” ówczesnych władz miejskich i powiatowych o powołaniu liceum w naszym mieście. Wieloletnie starania zakończyły się sukcesem, albowiem w 1964 roku utworzono dwie pierwsze klasy licealne, funkcjonujące przy Szkole Podstawowej nr 1.

Wraz z pojawieniem się nowych roczników w latach kolejnych, zaistniała potrzeba znalezienia nowej, własnej siedziby. Miejscem tym była dawna rolnicza szkoła „dwuzimowa” (obecnie Miejska Biblioteka Publiczna). Ale i ten budynek nie spełniał w stopniu dostatecznym nowoczesnych w owym czasie metod edukacyjnych i lokalowych. W związku z tym rozpoczęto budowę nowej, dwupiętrowej szkoły, którą otwarto 4 września 1967 r. Nowy obiekt był tak duży, że na parterze umieszczono nowo powstałą Szkołę Podstawową nr 3, a pierwsze i drugie piętro przeznaczono dla ośmiu oddziałów liceum. Pierwszymi etatowymi nauczycielami szkoły byli: Edward Wiśniewski - historia, j. angielski, Donata Maćkowiak (Andrasz) - fizyka, matematyka, Janina Terlecka (Kamińska) - j. polski, Jadwiga Zwolińska - j. rosyjski oraz Jerzy Bazarewski - przysposobienie obronne.

O uwielbianych przez uczniów nauczycielach mówiła w swoim wystąpieniu absolwentka liceum Anna Górnik. – Szkoła dała nam bardzo dużo, ukształtowała nas na świadomych, dążących do celu, przyjaznych ludziom obywateli. Cztery lata spędzone w liceum zaowocowały długoletnimi przyjaźniami. Nasza klasa, jak chyba żadna inna, spotyka się sześć, siedem razy w roku. To zasługa naszego wspaniałego wychowawcy, nieżyjącego już Szymona Borowskiego – mówiła. – Wszystko było bardzo piękne, zarówno część oficjalna, jak i występy. Teraz idziemy do szkoły na klasowe spotkania, a później na zjazdowy bal absolwentów – podsumowała swój udział w obchodach, mieszkająca obecnie w odległej Pszczynie, Jolanta Wedler-Lis.

Grzegorz Graliński

Zdjęcia z części oficjalnej