Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec


Kontakt

Zespół Szkół
w Strzelcach Krajeńskich
ul. Kościuszki 29
66-500 Strzelce Krajeńskie
Tel. (095)7631127
e-mail: liceumstrzelce@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Co o nas piszą

V ZJAZD ABSOLWENTÓW

facebook
Heliosy
Ratajada
e-Twinning

 

 

Marzec

Uwaga gimnazjaliści zainteresowani kontynuowaniem nauki w naszej szkole.
Tutaj możesz pobrać druk podania.

Druk podania o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Rataja w Strzelcach Krajeńskich

 

 

Ważne daty marzec/kwiecień

17.03.2015   Konsultacje dla rodziców
17.03.2015   powiadomienie uczniów i
rodziców klas maturalnych o zagrożeniu oceną ndst.
20.03.2015   Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
25-27.03.2015   Rekolekcje
02 - 07.04.2015   ferie wiosenne
3.04.2015   ostateczny termin przekazania do
sekretariatu bibliografii do tematu z
języka polskiego (dotyczy absolwentów z lat
poprzednich)
18.03.2015   kl. III spotkanie poświęcone procedurom maturalnym
27.03.2015   posiedzenie Rady Pedagogicznej- godz. 10.00
10.04.2015   powiadomienie uczniów kl. III o planowanej ocenie końcowej przedmiotowej i zachowania
13 - 16.04.2015   wizyty kl. III strzeleckich gimnazjalistów - g. wych.
17.04.2015   - ostateczne wystawienie ocen końcowych w kl. III
- spotkanie integracyjne uczniów kl. lic i gimnazjalistów
21.04.2015   klasyfik. klas matur. - godz. 15:30
23.04.2015   Święto Szkoły - sala SOK
24.04.2015   uroczystość pożegnania maturzystów - sala gimnastyczna, godz. 11:15
28.04.2015   wizyta gimnazjalistów spoza Strzelec połączona z pokazem 1. geografii, matematyki, chemii
- konsultacje dla rodziców uczniów kl. I i II
29.04.2015   zawody sportowe z udziałem gimnazjalistów